Romtveit Bygg er en godkjent opplæringsbedrift. Vi legger forholdene til rette for at morgendagens håndverkere får lært faget sitt på en skikkelig og trygg måte. Vi ser på det som vårt samfunnsansvar, og som kunde hos oss kan du være med på å bidra til dette:

  • Du hjelper oss å sikre gode håndverkere for morgendagen som virkelig kan faget
  • Du hjelper oss å sikre tilstrekkelig antall faglærte i forhold til bransjebehovet
  • Du hjelper oss slik at vi kan fortsette å ha norsktalende, faglærte bygningsarbeidere

I Romtveit Bygg tar vi sikkerhet på alvor. Derfor har vi godkjente HMS- og styringssystemer – dette gjør at du kan være trygg på at jobben blir gjort forsvarlig samtidig som kvaliteten på arbeidet blir opprettholdt.

 

Lovpålagt bankgaranti

Bustadoppføringslova sier at den som får i oppdrag å bygge huset ditt skal stille en bankgaranti for å kunne oppfylle avtalen.

Denne summen forsvinner ikke om firmaer går konkurs.

Entreprenøren skal stille en garanti på 10 prosent av kjøpesummen under byggetiden. Er tomt og bolig kjøpt i ett, skal de stille 3 prosent av kjøpesummen.

Etter overtakelsen skal entreprenøren fortsatt sette av en garantisum på 5 prosent av kjøpesummen. Denne garantien skal gjelde i fem år etter overtagelsen.

 

godkjent ansvar.pnggodkjent lærebedrift.png